Tuyển dụng nhân viên Design

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Cung cấp câu trả lời về nhu cầu của khách hàng cho các câu hỏi trong quá trình phát triển sản phẩm
 • Thực hiện các nghiên cứu, quan sát hành động, hành vi của người dùng và xác định động lực, các điểm gãy trong quá sử dụng sản phẩm của khách hàng. Đồng thời chuyển kiến thức này thành các chức năng, tiến trình, các cải tiến trong thiết kế.
 • Định hình và định hướng công việc của nhóm về UX trong tổng thể nhiệm vụ chung của team design để cùng đưa giải pháp giải quyết vấn đề.
 • Làm việc với các designer khác, các PO và các bộ phận, nhân sự liên quan để cung cấp chức năng, tiện ích nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ được yêu thích nhất trên thị trường.

Nghiên cứu và thử nghiệm:

 • Thực hiện các nghiên cứu, khám phá chân dung và hành vi người dùng mục tiêu một cách có hệ thống. Nhằm thu thập và phân tích dữ liệu, đưa đánh giá và giải pháp tối ưu, cung cấp thông tin cho quá trình thiết kế sản phẩm.
 • Lập kế hoạch, xây dựng ngân sách và lịch trình cho các dự án nghiên cứu.
 • Lấy ý kiến đóng góp, xác định câu hỏi nghiên cứu và lựa chọn phương pháp thực hiện thích hợp.
 • Phân tích dữ liệu định tính và định lượng để tạo ra các hiểu biết, từ đó góp phần xây dựng chiến lược hoặc khuyến nghị đưa vào hành động thúc đẩy cải tiến sản phẩm dịch vụ.
 • Xây dựng báo cáo về nghiên cứu, về hành vi người dùng. Tổng hợp các insight, chuyển hóa thành các thông tin trực quan dễ hiểu.
 • Sử dụng các công cụ thiết kế và hỗ trợ khác để tạo storyboards, mẫu thử (samples), prototypes hoặc templates để trình diễn và thử nghiệm.
 • Hướng dẫn các phận thiết kế sản phẩm, phát triển sản phẩm một cách thực tế thông qua cách thực hành nghiên cứu trải nghiệm người dùng với nhiều các quy mô khác nhau.

Thiết kế trải nghiệm:

 • Làm việc, hợp tác với các bên liên quan (các bộ phận liên quan) để tìm hiểu nhu cầu, yêu cầu nghiên cứu, chuyển hóa từ dữ liệu qua quá trình phân tích thu được thành các yêu cầu cụ thể cho việc phát triển sản phẩm
 • Tích cực tham gia các phiên thảo luận sản phẩm khác nhau với các bộ phận và nhân sự liên quan, từ đó đóng góp chuyên môn và đưa thiết kế giải pháp trong quá trình phát triển sản phẩm
 • Có thể sử dụng các phương pháp tiếp cận khác nhau như phỏng vấn, surveys, competitive analysis, hoặc A/B testing và có thể nhiều phương pháp khác.
 • Tổng hợp hoặc thúc đẩy các khái niệm thiết kế và triển khai, lấy ý kiến đóng góp về những cân nhắc thiết kế của người dùng từ các bộ phận, nhân sự liên quan.
 • Cân nhắc các thay đổi hoặc cải tiến phù hợp với thiết kế trải nghiệm người dùng mong muốn và các tiêu chuẩn về mức độ hài lòng, đồng thời thúc đẩy các cải tiến cho sản phẩm.

Xây dựng tài liệu:

 • Tham gia xây dựng quy trình, framework chung
 • Chủ động thu thập các yêu cầu từ các bộ phận, tổng hợp thành tài liệu thiết kế (Sơ đồ, biểu đồ, template, hướng dẫn, …)
 • Xây dựng báo cáo và các tài liệu liên quan hướng dẫn, trình bày kết quả cũng như góp phần xây dựng tài nguyên chung trong cả quá trình thiết kế sản phẩm

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên các chuyên ngành: Thiết kế, Graphic Design, kiến trúc, hoặc những ngành nghề liên quan, ưu tiên nhân sự có các chứng chỉ liên quan thiết kế (HCD – Human Centered Design, hoặc các khóa học về khoa học hành vi/Xã hội.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế trải nghiệm người dùng trên các nền tảng khác nhau.
 • Có kinh nghiệm thiết kế các sản phẩm hiện hữu (hoặc đã từng có mặt trên thị trường)
 • Có kinh nghiệm lập kế hoạch, trực tiếp thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm trải nghiệm người dùng, A/B testing, Usablity test, hoặc các phương thức khác.
 • Sử dụng tốt ít nhất 1 công cụ ví dụ Figma để tạo mẫu thử, prototype, flow, wireframe.
 • Có kiến thức và làm việc nhóm theo Agile
 • Giao tiếp tự nhiên, thẳng thắn, tinh thần sẵn sàng trao đổi, giao tiếp với nhiều cấp nhân sự khác nhau.
 • Sử dụng tiếng Anh cơ bản trong công việc 
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp 
 • Tư duy logic. Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin 
 • Kỹ năng làm việc nhóm, kết nối hiệu quả 
 • Sẵn sàng học hỏi, phát triển 
 • Chủ động, hướng đến mục tiêu